മാപ്പത്തോൺ- നാളേക്കായി... നാടിനായി... നമുക്കായി....
ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ കേരളത്തിന്റെ വിഭവങ്ങളും
പൊതുസ്വത്തുക്കളും അടയാളപ്പെടുത്തുവാൻ
നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ക്രിയാത്മകമായി
ഉപയോഗിക്കാൻ നാം നിർമ്മിക്കുന്ന ഭൂപടം
previous arrow
next arrow
Slider

കേരളത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താം

നവകേരളത്തിനായി നമുക്ക് ഒന്നിക്കാം- വികസനത്തിന് വഴികാട്ടിയാകുന്ന കേരളഭൂപടം നമുക്കൊരുക്കാം

കേരളത്തിലെ എല്ലാ പൊതുമുതലുകളും മാപ്പ് ചെയ്ത് ജനോപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് മാപ്പത്തോൺ കേരളം. പൊതുജനങ്ങളിൽ മാപ്പ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശേഷി വളർത്തിയെടുത്ത് അവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നത്. ഏത് കേരളീയനും മാപ്പത്തോണിന്റെ ഭാഗമാകാം. നമ്മുടെ നാടിനെ ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള ചുമതല നമുക്ക് തന്നെയാണ് !

അപ്രതീക്ഷിതമായി കേരളം പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ലൊക്കേഷൻ മാപ്പിംഗിന്റെ പ്രാധാന്യം നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
തുടർന്ന് വായിക്കുക
വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രയോജനം എല്ലാ ദിവസവും അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണുണ്ടെങ്കിൽ ....
തുടർന്ന് വായിക്കുക

വാര്‍ത്തകള്‍

പന്തളം NSS കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നീർച്ചാലുകൾ മാപ് ചെയ്തു .

പന്തളം NSS, കോളേജിലെ ജോഗ്രഫി വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ  മാപ്പത്തോൺ കേരളയുടെ ഭാഗമായി മൂന്ന് ദിവസത്തെ മാപ്പിംഗ് ക്യാമ്പ് നടത്തി. 2020, മാർച്ച്  2,3,4, തിയ്യതികളിലായി നടത്തിയ ക്യാമ്പിൽ...

കൊല്ലം SN കോളേജിൽ ‘മാപ്പത്തോൺ കേരളം’ ട്രെയിനിങ് നടന്നു

12-02-2020, നു കൊല്ലം SN, വനിതാ കോളേജിലെ ജോഗ്രഫി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാപ്പത്തോൺ കേരളയുടെ ഭാഗമായി ട്രെയിനിങ് നൽകി . അൻപതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു...

TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വെച്ച് മാപ്പത്തോണ്‍ കേരളം ട്രെയിനിങ് നടന്നു

2020 ജനുവരി 18,19 തീയതികളിൽ TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വെച്ച് മാപ്പത്തോണ്‍ കേരളം ട്രെയിനിങ് നടന്നു. കേരളത്തിലെ അഞ്ചോളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ നിന്നും ഇരുപതിനാലോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ...

പൊന്നാനി MES COLLEGE ലെ ജിയോളജി വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാര്ഥികള്ക് മാപ്പത്തോണ്‍ കേരളം ട്രെയിനിങ് നടത്തി .

പൊന്നാനി  MES COLLEGE  ലെ ജിയോളജി വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാര്ഥികള്ക്  മാപ്പത്തോണ്‍ കേരളം ട്രെയിനിങ് നടത്തി . ഇരുപത്തിയേഴോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു . വിദ്യാർത്ഥികൾ...

OSM Contributors

സനൂജ്

എറണാകുളം സ്വദേശിയായ സനൂജ് ഓപ്പൺസ്ട്രീട് മാപ്പിലെ തുടക്കക്കാരനാണ് . ഓപ്പൺസോഴ്സ് മാപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം ഓപ്പൺസ്ട്രീട് മാപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് . എറണാകുളത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ...

Kelvin

കഴിഞ്ഞ ആറുവർഷമായി ഓപ്പൺസ്ട്രീട് മാപ്പിലെ എഡിറ്റിഗിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് കെൽ‌വിൻ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയായ കെൽ‌വിൻ മുൻപ് mapbox-ന്റെ ഭാഗമായി ജോലി ചെയ്യുകയും ഇപ്പോൾ Grab-ന്റെ മാപ്...

മനു വർക്കി

ഫ്രീസോഫ്റ്റ്വെയർ ഫിലോസഫിയിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള മനു വർക്കി കഴിഞ്ഞ ഒൻപതു വർഷമായി ഓപ്പൺസ്ട്രീറ്റിൽ മാപ്പിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നു. 2011, ജൂണിൽ ആദ്യമായി എഡിറ്റ് ചെയ്ത തുടങ്ങിയ...

“ബൈക്ക് യാത്രയിൽ നിന്നും ഓപ്പൺസ്ട്രീട് മാപ്പിലേക്ക് “

എറണാകുളം സ്വദേശിയായ ജ്യോതിഷ് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി നിരവധി ബൈക്ക് യാത്രകൾ നടത്തി വരുന്നു. ജോതിഷിന്റെ ഓപ്പൺസ്ട്രീട് മാപ്പിലേക്കുള്ള കടന്നു വരവിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ലഡാക്ക് യാത്ര...

വിഭാഗങ്ങള്‍

കേരളത്തിലെ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെയും സ്ഥാനവും അവയെ ബന്ധപ്പെടാൻ ഉള്ള വിവരവും വിവരങ്ങളും മാപ്പിൽ ലഭ്യമാക്കുക.
തുടർന്ന് വായിക്കുക...

പ്രധാന റോഡുകൾ

നാഷണൽ ഹൈവേകളും സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പ്രധാന റോഡുകളും അവയിലെ പാലങ്ങളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുക.

ചെറുറോഡുകളും പാതകളും

നഗരത്തിലെയും ഗ്രാമത്തിലെയും ചെറിയ റോഡുകൾ, പാതകൾ എന്നിവ ഡിജിറ്റൽ ഭൂപടത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നു

പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ആശുപത്രികളും മറ്റു പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ വിവരങ്ങളും ഭൂപടത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുക

പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ ഭൂവിനിയോഗം

ജലാശയങ്ങളും, പുഴകളും, കൃഷിയിടങ്ങളും എല്ലാം ആസൂത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാൻകഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഭൂപടത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുക

സ്വകാര്യമുതലുകൾ

വിവിധങ്ങളായ കച്ചവട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും മറ്റു വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുക

IT Mission

KSDI

ICFOSS

NSS