“ഗണിതത്തിന്റെ മധുരത്തിൽ നിന്നും ഭൂപടത്തിന്റെ വിശാലതയിലേക്കൊരു പെണ്കരുത്ത് “

എറണാകുളം കലൂർ സ്വദേശിയായ ഗ്രീഷ്മ ജി കഴിഞ്ഞ രണ്ടരവര്‍ഷമായി ഓപ്പണ്‍സ്ട്രീറ്റ് മാപ്പിലേക്ക്...

“ബൈക്ക് യാത്രയിൽ നിന്നും ഓപ്പൺസ്ട്രീട് മാപ്പിലേക്ക് “

എറണാകുളം സ്വദേശിയായ ജ്യോതിഷ് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി നിരവധി ബൈക്ക് യാത്രകൾ നടത്തി...

മനു വർക്കി

ഫ്രീസോഫ്റ്റ്വെയർ ഫിലോസഫിയിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള മനു വർക്കി കഴിഞ്ഞ ഒൻപതു വർഷമായി ഓപ്പൺസ്ട്രീറ്റിൽ...

Kelvin

കഴിഞ്ഞ ആറുവർഷമായി ഓപ്പൺസ്ട്രീട് മാപ്പിലെ എഡിറ്റിഗിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് കെൽ‌വിൻ. എഞ്ചിനീയറിംഗ്...

സനൂജ്

എറണാകുളം സ്വദേശിയായ സനൂജ് ഓപ്പൺസ്ട്രീട് മാപ്പിലെ തുടക്കക്കാരനാണ് . ഓപ്പൺസോഴ്സ് മാപ്പുകൾ...