പന്തളം NSS കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നീർച്ചാലുകൾ മാപ് ചെയ്തു .

പന്തളം NSS, കോളേജിലെ ജോഗ്രഫി വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ  മാപ്പത്തോൺ കേരളയുടെ ഭാഗമായി...

കൊല്ലം SN കോളേജിൽ ‘മാപ്പത്തോൺ കേരളം’ ട്രെയിനിങ് നടന്നു

12-02-2020, നു കൊല്ലം SN, വനിതാ കോളേജിലെ ജോഗ്രഫി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാപ്പത്തോൺ...

TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വെച്ച് മാപ്പത്തോണ്‍ കേരളം ട്രെയിനിങ് നടന്നു

2020 ജനുവരി 18,19 തീയതികളിൽ TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വെച്ച് മാപ്പത്തോണ്‍...

പൊന്നാനി MES COLLEGE ലെ ജിയോളജി വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാര്ഥികള്ക് മാപ്പത്തോണ്‍ കേരളം ട്രെയിനിങ് നടത്തി .

പൊന്നാനി  MES COLLEGE  ലെ ജിയോളജി വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാര്ഥികള്ക്  മാപ്പത്തോണ്‍ കേരളം...

ജോഗ്രഫി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകി

09-01-2020, നു പന്തളം NSS, കോളേജിലെ ജോഗ്രഫി വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാപ്പത്തോൺ...

John, Cox, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ മാപ്പത്തോണ്‍ കേരളം പരിശീലന പരിപാടി നടന്നു.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ John Cox എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ 2020, ജനുവരി 10,11,...

യാത്രികൻ യാത്ര സംഘത്തിനായി പരിശീലനം നൽകി

കേരളത്തിലെ യാത്രികൻ എന്ന യാത്ര സംഘത്തിന് KSDI,12-01-2020, നു മാപ്പത്തോൺ കേരളയുടെ ഭാഗമായി...

Riders Dock എന്ന യാത്ര സംഘത്തിന് പരിശീലനം നൽകി

കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി നിരവധി യാത്രകൾ നടത്തുന്ന യാത്ര സംഘമായ റൈഡേഴ്‌സ് ഡോക്കിന് ...

EKCTC ൽ മാപ്പത്തോണ്‍ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനിങ് ശില്പശാല നടത്തി

ഏറനാട് നോളേജ് സിറ്റി ക്യാമ്പസ്സിൽ NSS ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ  മാപ്പത്തോണ്‍ കേരള...

IIITM-K ൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ട്രൈനേഴ്‌സ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നടന്നു:

2019 ഡിസംബർ 07 നു Indian Institute Of Information Technology...

ജോഗ്രഫി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഓപ്പൺസ്ട്രീട് മാപ് ശിൽപശാല നടന്നു

മാപ്പത്തോൺ കേരളയുടെ ഭാഗമായി തിരുവനതപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ ജോഗ്രഫി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 2019...

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ എന്‍ എസ് എസ് വോളന്റിയര്‍മാര്‍ക്കുള്ള മാപ്പത്തോണ്‍ കേരളയുടെ ട്രെയിനിംഗ് നടന്നു :

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ മാപ്പത്തോണ്‍ കേരളയുടെ മാസ്റ്റര്‍...

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എന്‍ എസ് എസ് വോളന്റിയര്‍മാര്‍ക്കുള്ള മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാം നടന്നു :

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എന്‍ എസ് എസ് വോളന്റിയര്‍മാരെ മാപ്പത്തോണ്‍ കേരള പദ്ധതിയുടെ...

ഡിസ്ട്രിക്ട് ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസിർമാർക്കുള്ള ഓപ്പൺസ്ട്രീട് മാപ് ട്രെയിനിങ് നടന്നു.

മാപ്പത്തോൺ കേരളയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് ടെക്നിക്കൽ...

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേളേജിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാം നടന്നു :

കേരള സംസ്ഥാന ഐ ടി മിഷനും കേരള സാങ്കേതിക സര്‍വ്വകലാശാല എന്‍...

വയനാട് ജില്ലയിലെ മാപ്പത്തോണ്‍ കേരളയുടെ പരിശീലന പരിപാടി നടന്നു

വയനാട് ജില്ലയിലെ ഏക എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജായ ഗവ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വയനാട്ടിലെ...

DAKF ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാപ്പത്തോണ്‍ കേരള – ഓപ്പണ്‍ സ്ട്രീറ്റ് മാപ്പ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു

കേരളത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര ഡിജിറ്റല്‍ ഭൂപടം നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയായ മാപ്പത്തോണ്‍ കേരളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു...

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എന്‍ എസ് എസ് വോളന്റിയര്‍മാര്‍ക്കുള്ള മാപ്പത്തോണ്‍ കേരളയുടെ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ ടി മിഷനും നാഷണല്‍ സര്‍വ്വീസ് സ്‌കീമും സംയുക്തമായി...

മാപ്പത്തോണ്‍ കേരള’ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നിര്‍വഹിച്ചു

മാപ്പത്തോണ്‍ കേരള പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബര്‍ 23ന് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര തിരുന്നാള്‍...

മാപ്പത്തോണ്‍ കേരളയുടെ ഭാഗമായി ഡിജിറ്റല്‍ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനേഴ്‌സിനുള്ള പരിശീലനം പൂർത്തിയായി

നാഷണൽ സർവീസ് സ്‌കീമും ഐടി മിഷനും ചേർന്ന് കോളേജുകളിൽ നടത്തുന്ന മാപ്പത്തോണ്‍...

ഒരു മണിക്കൂര്‍ കൊണ്ട് 151 കിലോമീറ്റര്‍ റോഡ് മാപ്പത്തണില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തി

കേരള സര്‍ക്കാരിന് കീഴിലുള്ള സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ വികസനകേന്ദ്രം ഐസിഫോസ് കോവളം...