എന്തിനാണ്

അപ്രതീക്ഷിതമായി കേരളം പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ലൊക്കേഷൻ മാപ്പിംഗിന്റെ പ്രാധാന്യം നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. എവിടെയൊക്കെയാണ് ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ, ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ എവിടെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ, പ്രളയത്തിൽ പാലവും റോഡുമെല്ലാം കുത്തിയൊലിച്ച് പോയപ്പോൾ ദുരിതാശ്വാസ സാധനങ്ങൾ ഏത് മാർഗ്ഗം എത്തിക്കാനാകും എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഒക്കെ ലൊക്കേഷൻ മാപ്പിംഗ് വളരെയേറെ സഹായിച്ചേനെ...

ഇനിയൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ നാം ഇന്നേ തയ്യാറായിരിക്കണം. നമ്മുടെ നാടും അതിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളും റോഡുകളും പാലങ്ങളുമെല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തി വയ്‌ക്കേണ്ട സമയമാണിത്.

പ്രളയാനന്തരമുള്ള പുനർനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഈ മാപ്പ് രൂപീകരണം നമ്മെ സഹായിക്കും. കുടിവെള്ള ക്ഷാമം, ഗതാഗത പ്രശ്‌നങ്ങൾ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും ഈ ഡിജിറ്റൽ ഭൂപടം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

എങ്ങനെയാണ്

വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രയോജനം എല്ലാ ദിവസവും അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണുണ്ടെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗ് മുതൽ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ വരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ നാടും അതിന്റെ സവിശേഷതകളും ഡിജിറ്റൽ ഭൂപടത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാനും സ്മാർട്ട് ഫോണും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും വളരെ കുറച്ച് സമയവും മാത്രം മതിയാകും.

ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സവിശേഷതകൾ പോലും അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാനാകും. അവർ ഭൂപടത്തിൽ അവരുടെ നാടിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അത്ര തന്നെ കൃത്യവുമായിരിക്കും. പ്രദേശവാസികളായ പൊതുജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ലോകത്താകമാനം ഓപ്പൺ സ്ട്രീറ്റ് മാപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളവും മാപ്പത്തോണിലൂടെ കേരളത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

അനുനിമിഷം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഭൂപടവും അത്തരത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു ഓഫീസ് സ്ഥലം മാറുമ്പോൾ, പുതിയൊരു പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ ആ മാറ്റവും ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആ മാറ്റങ്ങൾ യഥാസമയം മാപ്പിലും കൊണ്ടുവരാൻ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും പര്യാപ്തരാകണം. ജനകീയമായി പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന മാപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അത് സമൂഹത്തിന് വലിയ ഗുണഫലങ്ങൾ നൽകും.

ഹൃദ്‌രോഗമുള്ള ഒരാളെ അടിയന്തിരമായി പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രി ഏതാണ്? നിലവിൽ അത് കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷേ മാപ്പത്തോൺ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം അതിലൂടെ ലഭിക്കും.